Ensimmäisissä aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston. Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntai 23. tammikuuta.

Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueen lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönä me sairaanhoitopiiriläiset siirrymme hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Äänestämisellä on suora vaikutus arkeen. Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Edustajat päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueen palvelujen saatavuudesta.

Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Varsinais-Suomessa valitaan 79 aluevaltuutettua. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue.

On tärkeää, että kaikki äänestävät. Voimme näin vaikuttaa tuleviin palveluihimme, työpaikkoihimme ja ensimmäistä kertaa koskaan valita suoralla äänestämisellä työnantajamme edustajat.

TUTUSTU  VIERESSÄ OLEVAAN LIITTEESEEN JOSSA ON YHDISTYKSESTÄMME VAALEISSA OLEVAT EHDOKKAAT, TUTUSTUTHAN HEIHIN!

JHL 114, Hallitus


JHL:n edustajisto hyväksyi historiallisen SOTE-sopimuksen, yhtenä SOTE-liittona!

Sopimus ei vastoin julkisuudessa olevaa mielikuvaa ole vain hoitajasopimus (tehy ja Super) vaan kattaa laajemmin koko hoitoketjua.

JHL:n edustajisto hyväksyi torstaina 3.6. ylimääräisessä kokouksessaan kunta-alalle uuden sopimuksen, SOTE-sopimuksen. Syyskuun 1. päivänä voimaan tuleva sopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä ja koskee suurinta osaa myös yhdistyksemme jäsenistä! JHL on siis yksi sopijaosapuoli ja ollut mukana neuvottelemassa sopimuksen. Katso alla olevasta linkistä tarkemmin ja yksityiskohtaisempaa tietoa sopimuksen sisällöstä tulee löytymään liiton sivuilta ja tulemme myös yhdistyksenä teitä informoimaan.

Sopimuksen syntyminen ei aiheuta nyt jäsenille mitään toimenpiteitä vaan työnantaja tulee syksyllä ilmoittamaan kaikille jotka siirtyvät uuteen sopimukseen siirrosta, mutta työsuhteen ehdot pysyvät entisellään! SOTE-sopimukseen siirtyvät meillä ainakin kaikki KVTES liitteisiin 3 ja 4 kuuluvat ja muiden osalta tarkastellaan tehtävän luonnetta ja ratkaisut tehdään yksilöllisesti. SOTE-sopimukseen siirtyviä ammattinimikkeitä meillä ovat mm. eri nimekkeiset hoitajat, osastonsihteerit, laitoshuolto, välinehuolto jne. SOTE-sopimus ei ole kytköksissä mahdollisesti syntyvään SOTE-uudistukseen vaan tulee joka tapauksessa voimaan erillisenä!

Lue lisää: https://www.jhl.fi/2021/06/03/jhln-edustajisto-hyvaksyi-historiallisen-sote-sopimuksen/

JHL:n uutiset

Liity jäseneksi

JHL:n jäsenenä saat edunvalvontaa, tukea ja turvaa. JHL neuvottelee, jotta sen jäsenistön yhteiskunnallisesti tärkeän työn arvostus näkyisi kukkarossa ja hyvinvointina työelämässä. Jäsenenä saat myös monia jäsenetuja käyttöösi.


JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutus tarjoaa monipuolista turvaa matkoilla ja vapaa-ajalla.

Liittyessäsi JHL:n jäseneksi liityt myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, ja sinulla on mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.