Ammattialatoiminta

Liity ammattiryhmäsi omaan verkostoon

JHL:ssä on paljon eri ammattiryhmiä ja valtava osaamisen kirjo.

Voit toimia ja vaikuttaa yhdessä omaan koulutus- ja ammattiryhmääsi kuuluvien liiton jäsenten kanssa. Saman alan ammattilaiset toimivat  JHL:ssä ammatillisten verkostojen kautta.

Verkostot myös järjestävät omaa koulutustoimintaa ja kehittävät alansa tehtävänkuvia ja työehtoja yhteistyössä liiton ammattialatiimin kanssa.

Yhdistys tukee verkoston kokouksiin osallistuville matkakuluja.


Alueelliset verkostot

Varsinais-Suomen alueella toimii lukuisa määrä JHL:n verkostoja.

Verkostojentarkoituksena on koota eri alojen jäseniä keskustelemaan alansa ajankohtaisista asioista, keräämään ja jakamaan tietoa sekä saamaan välineitä kehittää alansa toimintaa omalla työpaikallaan. 
Verkostojen jäsenten tehtävänä on välittää tietoa omaan yhdistykseensä, omalle työpaikalleen ja muille alan työpaikoille lähiympäristössä ja näistä verkostoon päin. 
Verkostot voivat kerätä tietoja, tehdä kartoituksia ja selvityksiä tai toteuttaa projekteja.

Yhdistyksemme verkoston jäsenet:

Hoitajaverkosto:

Janne Sjölund                                        janne.sjolund(at)varha.fi

Puhtauspalvelualan verkosto:

Karita Heino                                            karita.pauliina.heino(at)varha.fi

Päivi Huhtala                                            paivi.huhtala(at)varha.fi        

Hannele Virtanen                                    hannelevirtanen(at)kolumbus.fi

Anne Ojala                                                 ojalaan6(at)gmail.com 

Siru Keskinen                                            siru.keskinen(at)varha.fi 

Valtakunnan verkoston jäsen Anne Ojala